Korttidsarbete 2021

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete.

 

När kan jag som företagare söka det nya stödet?

Den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då alla förutsättningar för stödet finns på plats och vi kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet.

Vi bedömer att ansökan av det nya stödet kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan. Du kan inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar.

Väsentliga förändringar i det nya lagförslaget och i förordningen

De kommande ändringarna i lagen och de redan beslutade ändringarna i förordningen innebär flera skillnader i det nya stödet jämfört med det nuvarande stödet. Du kan läsa om samtliga förslag till ändringar i pm på regeringen.se.